Eurofin

Dositejeva 18 Stara Pazova  | Pib.104914589 | Maticni broj.20268506 | eurofin@eurofin.co.rs | +381 22 31 77 00 ; | Preduzeće osnovano 2007.godine

Ekonomski poslovi


- Računovodstvo - Poresko savetovanje - Sudska ekonomska veštačenja - Investicioni programi - Biznis planovi


Usluge- Računovodstvene usluge i Poresko savetovanje

  • Finansijsko, robno i materijalno računovodstvo
  • Kupci i dobavljači
  • Osnovna sredstva
  • Obračun plata
  • Završni računi
  • Obračun PDV-a
  • Knjiga blagajne
  • Elektronsko poslovanje
  • Izrada i predaja obrazaca, itd.

Preduzeće Eurofin doo poseduje ovlašceni računovodstveni program i licencu za pružanje računovodstvenih usluga od strane Saveza Računovodja i Revizora , upisanu u Registar pružaoca računovodstvenih usluga u APR od strane Komore Revizora pod evidencionim brojem PRU 84/2021,Rešenje o davanju dozvole 1045/20.

- Izrada Investicionih Programa i Biznis Planova

Preko 200 zadovoljnih klijenata u zemlji i inostranstvu dokaz su kvaliteta izrade investicionih programa.Radimo sve vrste Investicionih programa.Vršimo izradu investicionih programa za različite investicione poduhvate: rekonstrukcije postojećih objekata ili izgradnja novih, nove investicije (novi program, novi proizvod, proizvodna linija, pogon ili fabrika), proširenje proizvodnje, modernizacija proizvodnje novom opremom, dogradnja, doinvestiranje .

·  Investicioni krediti

·  Krediti za trajna i obrtna sredstva

·  Kratkoročni krediti

·  Krediti za održavanje tekuće likvidnosti

·  Razvojni projekti

·  Krediti za poslovanje u nerazvijenim područjima

·  Krediti za refinansiranje

- Sudska Ekonomska Veštačenja

U Preduzeću Eurofin doo rade sudski ekonomski veštaci koji su stručna lica i ispunjavaju sve uslove za poslove veštačenja. To su pre svega osobe koje sarađuju sa sudom. Oni svojim stručnim mišljenjem mogu da pomognu sudu da se utvrdi istina u sudskom postupku. Od kvaliteta i sveobuhvatnosti mišljenja nasih sudskih veštaka može u priličnoj meri da zavisi ishod sudskog postupka. Neke od glavnih osobina naših sudskih veštaka mora biti pre svega kompetentnost, onda analitičnost, poželjno je iskustvo ali i stalno usavršavanje. U našem timu rade stručnjaci koji zadovoljavaju sve ove osobine.


Kontakt


Adresa: Dositejeva 18 22300 Stara Pazova

Telefon: +381 22 31 77 00 ;
Faks: +381 22 31 77 00;
E-mail: eurofin@eurofin.co.rs